Wanneer je een horecaonderneming wilt beginnen, is het belangrijk om je te informeren over de verschillende inspecties die door de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) worden uitgevoerd. In dit artikel lichten we deze inspecties toe, zodat je weet wat je kunt verwachten.

Toezicht op naleving wet- en regelgeving

De NVWA is verantwoordelijk voor de toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid, diergezondheid en dierbescherming. Zij voeren hiervoor verschillende soorten inspecties uit in de horeca.

Algemene inspecties

Elke horecaonderneming in Nederland kan op een gegeven moment door de NVWA worden geïnspecteerd. Deze algemene inspecties hebben betrekking op de naleving van de Voedsel- en Warenwet. Tijdens deze inspectie wordt onder andere gekeken of de horecaonderneming voldoet aan de eisen voor de hygiëne, de productkeuze en de bereiding van het voedsel. Dit houdt dus ook in dat voedsel op een goede manier moet worden bewaard. Producten die koel moeten liggen, liggen logischerwijs dus niet in een opslaghok waar de temperatuur te hoog is, maar keurig een een koelkast of vriezer. Drankjes staan keurig uitgestald in een Gamko barkoeling of worden ergens anders netjes bewaard. Alle houdbaarheidsdata moeten regelmatig worden gecheckt en iets dat over datum is moet direct worden weggegooid.

Controles op bedrijven die meldingen hebben gedaan

Bedrijven waarover meldingen zijn gedaan, kunnen ook door de NVWA worden geïnspecteerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er klachten zijn geweest over de hygiëne in de horecaonderneming of als er sprake is van verouderde apparatuur. Tijdens deze inspecties wordt extra aandacht besteed aan de aangegeven problemen. Mocht er uit de inspectie komen dat er dingen moeten worden vervangen, bijvoorbeeld elektra of apparatuur, dan krijg je hier een afsproken termijn voor. Kies als je nieuwe apparatuur moet aanschaffen bijvoorbeeld voor horeca apparatuur van HorecaRama. Hier kun je goed terecht voor betrouwbare spullen die weer jaren mee kunnen.

Sanctie-inspecties

Sanctie-inspecties zijn inspecties die door de NVWA worden uitgevoerd nadat een horecaonderneming is beboet of een waarschuwing heeft gekregen. Tijdens deze inspectie wordt gekeken of de problemen die zijn geconstateerd, zijn opgelost.

Wat moet je doen tijdens een inspectie?

Tijdens een inspectie door de NVWA moet je de inspecteur toegang geven tot de horecaonderneming, zodat hij of zij deze kan inspecteren. Je moet ook meewerken aan het onderzoek en de inspecteur de gegevens geven die hij of zij nodig heeft. Als je weigert mee te werken aan de inspectie, kan dit leiden tot een boete.

Hoe kan ik mijn horecaonderneming voorbereiden op een inspectie?

Om ervoor te zorgen dat je horecaonderneming goed voorbereid is op een inspectie, is het belangrijk om je te houden aan de wet- en regelgeving. Je kunt je bijvoorbeeld laten informeren door de NVWA over de eisen voor de hygiëne in de horeca en je houden aan deze eisen. Ook is het belangrijk om een goede administratie bij te houden, zodat je de inspecteur de gevraagde gegevens snel kunt geven.

 

Comments are closed.